Privacy

Privacy


Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij zijn van mening dat het beschermen van informatie die ons is toevertrouwd door onze klanten, bezoekers van onze website en mensen die hun emailadres hebben verstrekt om onze nieuwsbrief te ontvangen onze verantwoordelijkheid is. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is geworden zijn regels opgesteld om uw persoonsgegevens te beschermen. In deze “Privacyverklaring” geven wij weer hoe wij met uw gegevens omgaan.

Wie is voor de behandeling van mijn gegevens verantwoordelijk en tot wie kan ik mij wenden met vragen?

Real Region Organic Product B.V., handelend onder de naam R-ROP Webshop NL, gevestigd te Utrecht. Contact via info@r-rop.com


Welke gegevens worden van mij bewaard?

Indien u een bestelling heeft geplaatst op één van onze webshops hebben wij de volgende gegevens van u opgeslagen:
- Naam, adres, postcode, woonplaats (hierna: NAW-gegevens)
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Aankoopgegevens (alleen via webshop)
- Activiteiten op www.r-rop.com (zoals voorkeuren, openen, doorklikken)

 

Waarom worden mijn gegevens opgeslagen en waarvoor worden ze gebruikt?

Wij gebruiken uw persoons- en aankoopgegevens om

- Indien u een bestelling heeft geplaatst: om deze zo snel en soepel mogelijk te kunnen verwerken

Worden mijn gegevens aan derden ter beschikking gesteld en worden ze ook in het buitenland opgeslagen?

Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld met uitzondering van de volgende gevallen:

- Het verwerken van een bestelling wordt verzorgd door een derde partij, waarna een andere partij de bezorging verzorgt.
- Het verzenden van nieuwsbrieven per e-mail wordt verzorgd door een externe partij, die de e-mailadressen gecontroleerd bewaart en de verzending van nieuwsbrieven verzorgt.
- Voor het uitvoeren van statistieken maken wij gebruik van externe partijen die gecumuleerde, geanonimiseerde verkoopanalyses samenstellen
- Op grond van een eventueel wettelijk voorschrift.

Met alle derde partijen met wie uw gegevens in de bovenstaande gevallen worden gedeeld zijn verwerkersovereenkomsten in het kader van de AVG afgesloten.

De servers staan in Europa.

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn gegevens en wat kan ik doen om die te wijzigen?

U heeft het recht op inzage, op wijziging, en op verwijdering van uw persoonsgegevens, en op beperking van, c.q. bezwaar tegen, de verwerking door derden.

Een verzoek om inzage in uw persoonsgegevens kunt u richten aan één der bovenvermelde organisaties en zal binnen de wettelijke termijn worden beantwoord. 

Op uw verzoek zal R-ROP uw persoonsgegevens uit haar bestanden verwijderen, mits u heeft voldaan aan uw (betalings)verplichtingen en het verwijderen niet in strijd is met een wettelijke bewaarplicht.  U kunt zich altijd en zonder enkel gevolg uitschrijven van het ontvangen van onze e-mail nieuwsbrief.

Deze website maakt gebruik van zogeheten ‘cookies’ om te registreren hoe vaak www.r-rop.com wordt bezocht, via welke links dit gebeurt en welke voorkeuren haar bezoekers hebben. Cookies zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u www.r-rop.com bezoekt. U kunt uw eigen browser zo instellen dat u een bericht krijgt voordat een website een cookie naar uw computer stuurt en of u deze al dan niet accepteert. Ook kunt u uw computer zo instellen, dat er geen cookies worden geaccepteerd of opgeslagen.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Uw aankoopgegevens worden bewaard zolang nodig is op grond van wettelijke en fiscale eisen. Indien u zich uitschrijft worden uw persoonsgegevens gedurende zeven jaar bewaard, tenzij u verzoekt om de gegevens direct na uitschrijven te wissen.